Informujemy, że Zarządy spółek RECYKLING-LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy Ceramiczna 24 (KRS 0000280427) i INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Narutowicza 56A (KRS 0000372212) podjęły decyzję o połączeniu Spółek. Połączenie zostanie dokonane w oparciu o przepis art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (spółka przejmowana) na RECYKLING-LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (spółka przejmującą) bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Spółka przejmująca, tj. RECYKLING-LUBLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, tj. INTROTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Zgodnie z wymogiem art. 499 i 498 Kodeksu Spółek Handlowych Zarządy Spółek przygotowały i uzgodniły w dniu 9 listopada 2015 roku Plan Połączenia. W wykonaniu obowiązku ogłoszenia Planu Połączenia, w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarządy Spółek udostępniają bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych:

– spółki przejmującej o adresie: http://www.recykling-lublin.pl

– spółki przejmowanej o adresie: http://www.introtec.pl

Plan Połączenia do pobrania:

PLAN_POŁĄCZENIA_REC_INT